bESTÄLL ONLINE ELLER OFFERT

Our Projects

Hagafönster

Villa Tidö

Villa Tidö

Huset består av två huskroppar som bildar en harmonisk innergård med utsikt över Mälaren. Trappan ner mot grönytorna hjälper till att på ett unikt sätt binda samman huset med resten av sjötomten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fönster:
VELFAC
Datum:
Kategori: